2014

Senioren
ONDERDEEL eerste plaats tweede plaats
Dames singel A Wendy S Joyce
Dames singel B Farhanna Wahdaniya
Heren singel A Ferdy Gianni
Heren singel B Bao Patrick
Dames Dubbel A Habibah en Sarina Wendy B en Wendy S
Dames Dubbel B Farhanna en Wahdaniya Hanneke en Karin
Heren Dubbel A Erwin D En Marcel V Jan en Ferdy
Heren Dubbel B Sander en Rene Gerold en Tommy
Mix A Caroline en Ferdy Ellie en Gianni
Mix B Habibah en Rick Jacqueline en Dennis
Mix C Dianna en Sander Hanneke en Herman


Jeugd 

ONDERDEEL eerste plaats tweede plaats derde plaats
Meisjes singel Alyssa Lisa D Malikka
Jongens singel Gino Sander Demian
Meisjes dubbel Lisa D en Nina Mallika en Marit Emma en Lisa H
Jonges Dubbel Demian en Lenard Gino en Kevin Jesse en Yorian
Mix Lisa H en Gino Marit en Sander Nina en Jesse


© Ribad 2014                                                                                                                      Contact