Bijlage B: Voorschriften voor huurders van sportaccommodatie Drievliethal


Welkom (terug) in onze sportaccommodatie.

Nu het einde van de vakantie nadert en de scholen weer van start gaan zal ook het sporten in de sportaccommodaties weer (kunnen) gaan plaatsvinden. We krijgen van diverse sporters de vraag of de accommodaties opengaan en welke aanvullende maatregelen en regels er gelden. We kunnen mededelen dat de accommodaties vanaf a.s. maandag weer opengaan/zijn. Hierbij zijn er, uiteraard zou ik bijna zeggen, aanvullende maatregelen en regels waar eenieder zich aan dient te houden om het Corona virus buiten de deur te houden.


Als beheerder van de sportaccommodaties liggen bij ons de volgende taken:

 • Het op gewenst niveau houden van de luchtbehandeling in de accommodaties;
 • Het wijzen op de noodzaak van de 1,5 meter afstand (buiten de gymzaal/sportzaal/sporthal);
 • Het verzorgen van een goede routing (waar mogelijk) die het elkaar passeren op minimaal 1,5 meter mogelijk maakt;
 • Het markeren van zitplaatsen die minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn in de kleedkamers;
 • Het verzorgen van de dagelijkse schoonmaak en het extra desinfecteren van o.a. deurklinken en het extra machinaal reinigen van de sportvloeren;
 • Het kunnen beantwoorden van uw vragen m.b.t. veilig gebruik van de sportaccommodaties en waar mogelijk ondersteuning bieden.


Van de gebruikers van onze sportaccommodaties verwachten wij:

 • Dat vooraf doorgegeven wordt op welke dagen en tijden er gebruik gemaakt wordt van de accommodatie;
 • Dat de gebruiker ervoor zorgt dat de deelnemers/sporters aan de activiteit zich houden aan de regels zoals deze door Sport Service Ridderkerk zijn opgesteld. Zie verderop in deze brief;
 • Dat de gebruiker zelf voorafgaand aan de activiteit/sport/training door bevraging vaststelt dat deelnemers geen verkoudheidsklachten (neusverkoudheid / loopneus / niezen / keelpijn / lichte hoest / koorts) hebben. Ook moet er gevraagd worden of er bij de huisgenoten van de deelnemer gezondheidsklachten zijn. Indien dit het geval is dan is de aanwezigheid in de accommodatie niet gewenst en moet de deelnemer naar huis worden gestuurd;
 • Dat sportmaterialen na gebruik worden gedesinfecteerd door de gebruiker(s). Dat is niet noodzakelijk wanneer het om privématerialen, zoals badmintonrackets, gaat. Deze worden immers weer mee naar huis genomen;
 • Dat bijzonderheden tijdens de aanwezigheid in de accommodatie worden gemeld bij Martin Spilt (06 – 31 97 48 95)


Regels voor de sporters:

 • Alleen sporten zonder gezondheidsklachten. Ook bij (lichte) gezondheidsklachten (loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts) geldt: thuisblijven;
 • Ontstaan er gezondheidsklachten tijdens het sporten, stop dan onmiddellijk en ga naar huis;
 • Zijn er in de directe omgeving (huisgenoten) gezondheidsklachten, blijf dan ook thuis;
 • Desinfecteer bij binnenkomst de handen;
 • Respecteer bij het verlaten van de sportvloer de 1,5 meter afstand regel. Dit geldt ook voor de verkeersruimten, de kleedruimten, de toiletruimten en de doucheruimte;
 • Ga niet eerder naar binnen dan 15 minuten voor aanvang van de activiteit;
 • Blijf na afloop maximaal 15 minuten in de accommodatie. Snel douchen en aankleden;
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen (racket, bidon, handdoek, etc.);
 • Reinig na gebruik, indien mogelijk, de gebruikte materialen met een desinfectiemiddel of met water en zeep;
 • Volg de instructies van de zaalbeheerder en/of de instructies zoals die zijn aangegeven (looproutes/aanduiding zitplaatsen in de kleedkamer) bij de entree van de accommodatie.


Regels voor bezoek/toeschouwers:

 • Publiek mag aanwezig zijn bij wedstrijden en toernooien (in de sporthallen). Het publiek dient plaats te nemen op de tribune. Hierbij geldt dat toeschouwers op 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. 
 • Er mogen maximaal 50 toeschouwers zijn. Geforceerd stemgebruik vanaf de tribune, zoals schreeuwen en spreekkoren is niet toegestaan.
 • Indien het om trainingen gaat is de aanwezigheid van publiek/toeschouwers niet gewenst. Heeft u iemand gebracht en/of komt u iemand ophalen: wacht dan buiten de accommodatie.
 • Mochten er verdere vragen/opmerkingen zijn, dan kunnen deze uiteraard per mail gesteld worden/doorgegeven worden.